POZA TEATREM

Teatr jest główną ale nie jedyną przestrzenią, w obrębie której Grupa Coincidentia prowadzi działalność.

Projekty zrealizowane lub współtworzone przez członków grupy "poza teatrem" to: